Smederevsko blago

Grad Smederevo je od davnina značajni centar za proizvodnju voća i grožđa. Sa površinom od oko 8 500 h pod voćem i proizvodnjom od oko 150 000 t svežeg voća godišnje, zauzima značajno mesto na mapi proizvođača i snabdevača voća.
Grad Smederevo i udurženje voćara i vinogradara “Zlatno brdo” Udovice uz pomoć donacije EU i MOS-a otvorili su pogon za sušenje voća u Vodnju. U pogonu se pimenjuje nova inovativna tehnologija i postupak prerade pod nazivom osmotska dehidracija koja u većoj meri zadržava osobine svežeg voća, takođe i nutritivne vrednosti miris, ukus i izgled. Ova tehnologija takođe omogućava da voćne vrste koje ranije nisu zadovoljavale kvalitet pri klasičnom sušenju, mogu se osušiti i zahvaljujući svojim osobinama se mogu naći na tržištu kao kvalitetan proizvod sa dužim rokom trajanja. Suše se višnja, kajsija, breskva, nektarina,jabuk, itd.

Voće sa ovih prostora ima sprecifičan ukus i aromu, koji se procesom sušenja potpuno zadrzavaju.